Prisen for "Årets vekstbedrift" ble delt ut i forbindelse med vekst - og arbeidsinkluderingsbransjens høstkonferanse på Gardermoen i november. Blant over 200 andre bedrifter sikret iVekst seg prisen.

"iVekst er er fyrtårn blant vekst - og attføringbedrifter. Bedriften deler raust av sin faglighet, slik at andre bedrifter kan bli enda bedre på å gjøre arbeid mulig for alle. iVekst får prisen blant annet fordi bedriften er så tydelig opptatt av å skredersy jobbløsninger for den enkelte. Utstrakt bruk av arbeid i næringslivet gir den enkelte arbeidstaker mange yrkesmuligheter og arenaer for mestring, samt en allsidig faglig og sosial utvikling", sa Rita Sandes da hun delte ut prisen. 

"Det er stort  at arbeidet vi legger ned lokalt blir lagt merke til nasjonalt. Gode tilrettelagte arbeidsplasser  er viktig for inkludering i arbeidslivet. Dette er en pris til alle våre arbeidstakere i tilrettelagt arbeid og ansatte", sier daglig leder ved iVekst AS,  Anne Andersen.

Les saken i Østlandsposten her:

 Heder, Pris | iVekst AS er kåret til Årets Vekstbedrift: – Dette er en pris Larvik fortjener (op.no)