– Utenforskap er en av de største utfordringene for den norske velferden. For å utvikle nye løsninger på et stort og komplekst problem, har vi brukt de siste tre årene på å bygge opp en kjede med 38 arbeidsinkluderings-bedrifter. På den måten har vi etablert et av Norges viktigste kunnskapsmiljøer. Nå er vi klare til å dele kunnskap og initiere viktige debatter om fremtidens arbeidsliv. Derfor inviterer vi til Arbeidsuka på Arendalsuka, sier Hans-Jørgen Johnsen, daglig leder i Kopano.

Åpner Kopano Kafé

I anledning Arendalsuka åpner Kopano sin egen kafé på Torvet 9, midt i Arendal sentrum. Sammen med Jobbklar, som er Kopanos partnerbedrift i Arendal, blåser de liv i lokalene til Wood & Food, en kafé som tidligere har vært en inkluderingsarena. Nå blir den forvandlet til Kopano Kafé. 

I løpet av fire dager gjennomfører Kopano over 30 ulike arrangementer med profiler som Göran Persson, Petter Stordalen, Thomas Seltzer, Robert Steen, Monica Mæland, Jørn Lier Horst, Astrid Hoem, Ane Breivik, Gunnar Stavrum, Silvija Seres i tillegg til over 50 unike profiler fra politikk, forskning, frivillighet, organisasjons- og næringsliv. 

– Det er utrolig bra at så mange unike personer med kunnskap, engasjement og sterke meninger stiller opp for å belyse nye løsninger i kampen mot utenforskap. Det sier mye om viktigheten av problemstillingene vi jobber med, sier Johnsen.  

Fire hovedtemaer på fire dager

Kopano løfter frem fire ulike temaer, som alle er avgjørende for å mobilisere den arbeidskraftreserven som finnes i utenforskapet: 

Dag 1: Fremtidens organisering

Arbeidsuka starter mandag 12. august ved å rette fokus på egen bransje. Fremtidens organisering av arbeidsinkluderingsbransjen står på agendaen for å finne svar på hvordan kan vi få mer ut av glemte ressurser i samfunnet ved tenke nytt om hvordan vi organiserer inkluderingsarbeidet i kommunene.

Klikk her for programmet på mandag
 

Dag 2: Neste generasjons inkluderingsstrategier

Tirsdag 13. august retter vi blikket mot en av de aller mest alvorlige utfordringene i vår tid. 110.000 mennesker mellom 15 og 29 år står utenfor arbeidslivet – og antallet øker kraftig. Vi spør hva som skal til for å vinne kampen mot ungt utenforskap og utforsker utradisjonelle arenaer for å finne svar. Dessuten retter vi blikket mot Sverige for å se om vi har noe å lære.

Klikk her for programmet på tirsdag
 

Dag 3: Velferdskostnader ute av kontroll

Onsdag 14. august setter vi fokus på samfunnskostnadene ved utenforskapet. Hvorfor aksepterer vi de enorme kostnadene knyttet til trygdeutbetalinger, helse- og kriminalitetsomsorg – nesten uten diskusjon? Vi starter debatten om hva som skal til for å fremme nye og effektive inkluderingsløsninger – uten at det blir for dyrt for velferdsmodellen.

Klikk her for programmet på onsdag
 

Dag 4: Morgendagens kompetansebehov

Torsdag 15. august stiller vi spørsmål ved hvorfor vi ikke får full uttelling for den kompetansen vi bruker mest når vi søker jobb? Vi setter søkelys på realkompetansen som har vært vanskelig å dokumentere – og introduserer et nytt AI-verktøy som gjør det mulig. Vi spør hva skolesystemet kan gjøre for å møte unges behov – og om vi bør stille krav til karriereomstilling før vi går ut på dato. 

Klikk her for programmet på torsdag


Vil sparke i gang diskusjoner man kan bygge videre på

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass, hvor flere tusen aktører fra næringsliv, politikk og samfunnsliv kommer sammen for å lære, diskutere og samarbeide om nye løsninger på viktige samfunnsproblemer. I år er inkludering i arbeidslivet og bekjempelse av utenforskap blant de store temaene.

– Vårt mål er å bidra til å sparke i gang viktige diskusjoner og etablere viktige relasjoner, som vi kan bygge videre på når vi sammen skal utvikle neste generasjons løsninger, fremtidsrettet politikk og inkluderende partnerskap, sier Johnsen.