Det er 2 år siden Spesialgrossisten Vestfold og Telemark og iVekst startet sitt samarbeid. Daglig leder i Spesialgrossisten Vestfold og Telemark tok kontakt og sammen har de utviklet samarbeidet. 

"Vi har et ønske om at alle skal få ut sitt potensiale og vi jobber for at alle skal skinne som diamanter på et eller annet tidspunkt", forteller daglig leder Jan Thore Lauritzen

Stian Thorstensen er arbeidstaker på iVekst og jobber i dag på Spesialgrossisten i Sandefjord. Han er fornøyd med arbeidsoppgavene han har ved bedriften.

" Jeg liker meg så godt her på Spesialgrossisten med de kollegene jeg jobber sammen med ", sier Stian Thorstensen

For Spesialgrossisten er rutineoppgaver ekstremt viktig. De opplever at de har hatt mye å lære av iVekst ifht. å sette gode rutiner og gode arbeidsoppgaver. Dette gjør at presisjon blir mer gjennomført i alle ledd.

iVekst opplever at Spesialgrossisten utmerker seg med tanke på inkludering i arbeidslivet. De ser den enkelte medarbeider og gir mulighet for at personer skal få utvikle seg i bedriften. De er opptatt av at alle skal inkluderes, både på arbeidsplassen og i sosiale aktiviteter i regi av bedriften. 


Se mer om samarbeidet:  Samarbeid med Spesialgrossisten Vestfold og Telemark