Henriette forteller med engasjement når hun snakker om hvor viktig det er at bedrifter tør å ta inn mennesker som ønsker å jobbe. 

"Uføre må også få mulighet til å prøve seg i vanlig arbeid. Felles for alle er at de har behov for å bli sett og hørt».   - Henriette

Selv om det ikke er en 100% stilling, så kan en person, i f.eks en 60%, ha like storHenriette i ferskvaredisken på Meny Nordbyen mulighet til å være en  effektiv og god medarbeider. 

"Tilrettelagt arbeid betyr ikke nødvendigvis at personen trenger mye ekstra tilrettelegging eller oppfølging hele tiden. Det er for noen bare behov for at de blir sett, inkludert eller mindre tilrettelegginger", forteller Henriette.

Det er viktig at man vet at det finnes tilbud om tilrettelagt arbeid i en bedrift selv om man er ufør. iVekst er en bedrift som gir muligheter for å jobbe med tilrettelegginger for mennesker med ulike utfordringer som ønsker å delta i arbeidslivet.

Fra kafé til butikk

Henriette var med å starte opp Café Sliperiet i 2019, men fant ut etterhvert at det var butikkarbeid hun ønsket å jobbe med. I dag opplever hun å funnet sin plass på Meny Nordbyen, hvor hun jobber i ferskvaredisken eller ute i butikken. Hun bærer uniformen sin med stolthet, og føler seg som en del av miljøet og de ansatte. Det betyr mye for henne at hun får prøve seg ut på ulike oppgaver og opplever en aksept for sin situasjon.

Hun kan ikke skryte nok av arbeidsgiver Ann Kristin Halvorsen, som har fulgt henne opp.

"Relasjonen og kommunikasjon har alt å si og hvor det er en gjensidig trygghet på å kunne gi tilbakemeldinger."

Har du spørsmål eller ønsker å ta kontakt om muligheter i din bedrift, ta gjerne kontakt med oss!