Med begrepet jobbmatch mener vi en god match mellom arbeidsgiver og jobbkandidat. Tillit og gode relasjoner danner grunnlaget for moderne arbeidsinkludering. Det gir varige jobber, og er bra for både arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunnet.

Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO Service er fagutviklings- og interesseorganisasjonen for 115 arbeidsinkluderingsbedrifter, og har nå lansert en egen nettside www.jobbmatchforalle.no , hvor de har startet en kampanje som skal vare fram til september 2021. 

#jobbmatchforalle, er en kampanje som skal synliggjøre det bransjen vår gjør og får til, med hensikt om å få oppmerksomhet fra politikerne nå som det også er et valgår. 

Hvis 5000 flere personer kommer i jobb gjennom AFT-tiltaket, er den samfunnøkonomiske gevinsten 11 milliarder kroner i løpet av en femårsperiode. 

Å investere i gode arbeidsmarkedstiltak for de som har store CV-hull gir en enorm avkastning for samfunnet. Hvis 5000 flere personer kommer i jobb gjennom AFT-tiltaket, er den samfunnøkonomiske gevinsten 11 milliarder kroner i løpet av en femårsperiode. Bransjen har kapasitet til å gi flere av de som venter i Nav-systemet et tilbud om en mulighet til å komme i jobb.

Les mer om kampanjen og flere gode artikler, på www.jobbmatchforalle.no, om hvorfor det er viktig at vår bransje kan få mulighten til at flere kan få sin sjanse til å bidra i samfunnet vårt.