Mange ungdom jobber i en bedrift som endel av sin utdanning på vei mot et kompetansebevis i et yrkesfag. Et opplæringsløp varierer mellom 1 - 4 år i bedrift. Det mest vanlige er 2 år på videregående skole og 2 år i bedrift.

Som lærekandidat får du en arbeidskontrakt med iVekst. Du får tilrettelagt opplæring/ arbeid/ oppfølging og veiledning av arbeidsveileder og opplæringskonsulent underveis. 

Se film om lærekandidattilbudet ved iVekst: Slik er det å være lærekandidat ved iVekst

Se film om vårt tilbud innen anleggsgartnerfaget: Anleggsgartnerfaget ved iVekst

Se film om vårt tilbud innen hestefaget: Hestefaget ved iVekst

Dersom du lurer på hvordan det er å være lærekandidat hos oss - er du velkommen på et uforpliktende møte.