Arbeid er viktig at for at den enkelte skal oppleve en meningsfull hverdag. iVekst legger  tilrette for at den enkelte skal få oppfylt sine drømmer for et meningsfult arbeidsliv. Vi  har mange arbeidsmuligheter og samarbeider med næringslivet. På den måten kan vi tilby arbeid som ivaretar den enkeltes ønsker og forutsetninger. Som arbeidstaker på iVekst vil du jobbe i vår produksjon og tjenesteleveranse og sørge for god levering til våre kunder.

Vi har 92 plasser i tilrettelagt arbeid på iVekst og tilbyr ulike typer arbeidsoppgaver innen snekker, servicetjenester, lager og logistikk, lagerhotel, renhold, cafè og kantinedrift, gårdsarbeid og samarbeid med lokalt næringsliv om arbeid ute hos kunden.

For å få en tilrettelagt arbeidsplass på iVekst

  • Må du ha ha innvilget / eller forventes å få uføretrygd
  • Må du ha bostedsadresse i Larvik