iVekst har sammen med Larvik Kommune, Fritzøe Eiendom og Studio Nille etablert Cafe Sliperiet. iVekst har hatt ansvar for utforming og design på kafeen og skal ha ansvar for å den daglige driften.

Cafe Sliperiet vil være en møteplass for innbyggere i Larvik. Det vil være et tilbud til Larvik sine innbyggere, næringsliv, elever som skal på time på kulturskolen og Studio Nille. Cafe Sliperiet vil være en arbeidsarena for arbeidstakere med behov for tilrettelagt arbeid. Les mer på Cafè Sliperiet.