Det handler om noe som er større enn oss selv. Det handler om å bygge verdier, og om det som ikke bare kan måles i kroner og øre. Kopano er eid av det offentlige og er til for folk flest. ​

Kopanos styrke er bred erfaring og høy kompetanse innen arbeidsinkludering. I 2022 vil Kopano-kjeden omsette for 1.5 milliarder kroner og ha over 1 200 ansatte. Vi forvalter til sammen 4 900 tiltaksplasser, og er vårt ansvar bevisst når det gjelder vårt samfunnsoppdrag.    

Det å hjelpe folk med å få og stå i jobb er noe av det viktigste vi gjør for hverandre og for fellesskapet. ​Sammen har vi kraften til å drive frem nye løsninger – for et samfunn der ingen står utenfor.

Gå til Kopano sin nettside