Vår ambisjon

Vår visjon er å gjøre drømmer mulig. På den måten ønsker vi å sette deg i sentrum – enten du er jobbsøker, kunde eller kollega.

Vår visjon danner også grunnmuren i vår faglige plattform hvor drømmejobben skal være målet – det vi sammen strekker oss etter. På dette området ønsker vi å være ledende slik at flest mulig får en jobb de drømmer om.

Ambisjon og verdigrunnlaget vårt kan derfor oppsummeres i følgende figur:

Visjon og verdier

Verdier

Våre verdier er åpen, kompetent og skapende vi håper disse egenskapene preger alt vårt arbeide og ber om å bli utfordret på dette.

Diamantfilosofi - Våre verktøy

Vi tror på at alle mennesker har unike verdier og egenskaper, som ethvert samfunn har behov for. Det er derfor viktig at disse egenskapene blir synliggjort – og at den enkelte fremstår i den beste utgaven av seg selv, for det er godt nok. I dette arbeidet tror vi på trening og dialog over tid. I egen organisasjon – og i alt vårt arbeide – benytter vi derfor verktøyene; mental trening, fysisk trening, karriereveiledning og kompetanseheving. Disse verktøyene gir overskudd og sikrer at vi også i fremtiden er relevante.